איסכורית

איסכורית

איסכורית- פח לקירוי מבנים ולגידור.

מיוצר מפח מגולוון וצבוע(מגוון צבעים)

עוביים(ממ'): 0.27-0.75 .

אורכים(ממ'):1000-12000, לפי דרישה.

ניתן לקבל בארבעה או חמישה גלים.