ברזל עגול-round bars

ברזל עגול-round bars

מידות(ממ'): 6-50

אורך (ממ'): 6000

ניתן לקבל במידות מיוחדות לפי הזמנה.