זויות  Equal Angles

זויות Equal Angles

מידות: 20/20/2.5 – 150/150/15
אורך (ממ'): 6000 , 12000
ניתן לקבל במידות מיוחדות לפי הזמנה.