מרובע מלא- square bars

מרובע מלא- square bars

מידות(ממ'): 8-50

אורך (ממ'): 6000

ניתן לקבל במידות מיוחדות לפי.