עמוד הדליה - עמוד אילן Trellising Pole

עמוד הדליה - עמוד אילן Trellising Pole

עמוד המיועד להדליה בכרם ללא שימוש בקפיצים.