פח רצפה (מרוג)

פח רצפה (מרוג)

פחים חתוכים מגליל :עובי (ממ')  2.5-8
רוחב (ממ')  1000-1500
אורך לפי דרישה עד 12 מטר