פלדה מעורגלת בחום Hot Rolled Steel

פלדה מעורגלת בחום Hot Rolled Steel

פחים במידות סטנדרט (ייבוא בעוביים 1.5-12 ממ)
פחים חתוכים למידת אורך מגלילים בעוביים (ממ') 1.5-12 ברוחבים (ממ') 1000-2000  מידות אורך (ממ') -500-12000. כמו כן ניתן לקבל פחים ברוחבים שונים לפי דרישה בגזירה וחיתוך.
פחים חתוכים למידה (גליוטינה) לפי דרישה.
פלטות במידות  סטנדרט.
עוביים (ממ') : 6-150 רוחבים (ממ') : 1500-2500
אורכים (ממ): 6000-12000
ניתן לקבל גם פלטות במידות מיוחדות לפי דרישה.