פרופיל תעלה Upn

פרופיל תעלה Upn

מידות: 50/33 – 300/100
אורך (ממ'): 6000 , 12000
ניתן לקבל במידות מיוחדות לפי הזמנה.